Hôm qua, nhiều anh chị em ở Hà Nội la oai oái, có anh chị em còn chửi “ĐM bọn an Hà Nội, mả cụ nhà chúng nó bị động hay sao mà tự dưng như linh cẩu rập rình đầu ngõ”. À, thì ra là tại cha nội Pompeo nổi hứng đi dạo Hồ Gươm. Ơ, mà mả cụ bọn an Hà Nội, lãi ấy đi thì cụ nhà lão ấy chứ bà con liên quan đéo gì nhở? https://tuoitre.vn/ngoai-truong-my-mike-pompeo-dao-pho-co-ha-noi-20180708224953634.htm
119Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble