Bác nào giải thích hộ em cái đoạn cuối cùng trong trích dẫn sau là như thế nào được không? “Theo các ngân nàng, nếu tính đầy đủ, mức thu phí hiện nay không bù đắp được chi phí. Việc tăng phí này không chỉ giúp ngân hàng duy trì đầu tư hệ thống và bù đắp một phần chi phí mà còn góp phần khuyến khích khách hàng sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.” https://tuoitre.vn/vietcombank-lai-thong-bao-tang-phi-rut-tien-atm-noi-mang-20180708232323275.htm
119Upvotes
1Downvote
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Anh Chí

4.38k views ·
Ông Hùng cho biết, việc ký hàng chục quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại này “là quyết định của cả 1 tập thể và tôi chỉ là người ký cuối cùng”. Theo ông Hùng, các quyết định bổ nhiệm này đều đã làm quy trình theo đúng quy định, có quyết định làm từ đầu năm, có quyết định làm từ năm ngoái và “xong quy trình mới đưa lên thì tôi phải ký chứ chả nhẽ không ký à!”. >>> Ý ông này bảo là ăn thì ăn chung cả đường dây còn ông ấy chỉ là người chường mặt ra ký, tất nhiên ngoạm miếng to hơn người khác. https://laodong.vn/kinh-te/tong-cong-ty-cang-hang-khong-noi-gi-ve-vu-ky-bo-nhiem-dong-loat-truoc-khi-nghi-huu-617334.ldo
6.94k views ·

Archive here and say nothing. #NguyenThienNhan #Evidence

4.76k views ·

More from Anh Chí

4.38k views ·
Ông Hùng cho biết, việc ký hàng chục quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại này “là quyết định của cả 1 tập thể và tôi chỉ là người ký cuối cùng”. Theo ông Hùng, các quyết định bổ nhiệm này đều đã làm quy trình theo đúng quy định, có quyết định làm từ đầu năm, có quyết định làm từ năm ngoái và “xong quy trình mới đưa lên thì tôi phải ký chứ chả nhẽ không ký à!”. >>> Ý ông này bảo là ăn thì ăn chung cả đường dây còn ông ấy chỉ là người chường mặt ra ký, tất nhiên ngoạm miếng to hơn người khác. https://laodong.vn/kinh-te/tong-cong-ty-cang-hang-khong-noi-gi-ve-vu-ky-bo-nhiem-dong-loat-truoc-khi-nghi-huu-617334.ldo
6.94k views ·

Archive here and say nothing. #NguyenThienNhan #Evidence

4.76k views ·