Dobry dealer nigdy nie bierze swojego towaru! --- #marxism #zuckerberg #facebook

<p>Dobry dealer nigdy nie bierze swojego towaru!</p><p>---</p><p>#marxism</p><p>#zuckerberg #facebook</p>

38Upvotes

More from No to European Union - Polska chce wyjsc z UE

4 points can seem not very much at individual level, but 4 points for the WHOLE SOCIETY make a VERY BIG difference! That's just the purpose of the Marxists - to primitivize societies. That's not a conspiracy THEORY. The Marxists ideologists admitted themselves STRAIGT (!) that they want to take the societies back to the level of 'primordial communities'. POL: Średni iloraz inteligencji we Francji spadł w ciągu zaledwie 10 lat o 4 pkt procentowe. 4 punkty to w przypadku pojedynczych ludzi może wydawać się nie aż tak dużo, ale w skali całego społeczeństwa jest to OGROMNA różnica! To jest właśnie cel marksistów - sprymitywizować społeczeństwa. Nie, to nie jest TEORIA spiskowa. Marksistowscy ideolodzy PRZYZNALI TO WPROST (!), że chcą cofnąć społeczeństwa do poziomu 'wspólnoty pierwotnej' --- #marxism #multiculturalism #zionism #nwo #totalitarianism #politics #EU #EUssr #communism

1.02k views ·

More from No to European Union - Polska chce wyjsc z UE

4 points can seem not very much at individual level, but 4 points for the WHOLE SOCIETY make a VERY BIG difference! That's just the purpose of the Marxists - to primitivize societies. That's not a conspiracy THEORY. The Marxists ideologists admitted themselves STRAIGT (!) that they want to take the societies back to the level of 'primordial communities'. POL: Średni iloraz inteligencji we Francji spadł w ciągu zaledwie 10 lat o 4 pkt procentowe. 4 punkty to w przypadku pojedynczych ludzi może wydawać się nie aż tak dużo, ale w skali całego społeczeństwa jest to OGROMNA różnica! To jest właśnie cel marksistów - sprymitywizować społeczeństwa. Nie, to nie jest TEORIA spiskowa. Marksistowscy ideolodzy PRZYZNALI TO WPROST (!), że chcą cofnąć społeczeństwa do poziomu 'wspólnoty pierwotnej' --- #marxism #multiculturalism #zionism #nwo #totalitarianism #politics #EU #EUssr #communism

1.02k views ·