More from ChauDoan

Tất cả những phụ huynh có con mắc kẹt không vào được cấp 3 hãy liên kết với nhau thành một hội. Thuê giáo viên dạy cho các con, cùng hình thành hình thức giáo dục tự phát. Hãy mạnh mẽ mà đối mặt với thực tại thay vì lo sợ và khóc lóc. Tôi nghĩ có rất nhiều sinh viên giỏi có thể...See more

Sự thành công quả là có sức mạnh thay đổi con người ghê gớm, khiến mình tự tin hẳn lên. Tối qua về nói chuyện với vợ phong cách cũng khác, mặc dù đứng trước sư tử vưỡn hơi run run rất khó tả nhưng không co ro cúm rúm như trước, sáng nay bước ra đường thấy mình to nhớn hơn, đi...See more

More from ChauDoan

Tất cả những phụ huynh có con mắc kẹt không vào được cấp 3 hãy liên kết với nhau thành một hội. Thuê giáo viên dạy cho các con, cùng hình thành hình thức giáo dục tự phát. Hãy mạnh mẽ mà đối mặt với thực tại thay vì lo sợ và khóc lóc. Tôi nghĩ có rất nhiều sinh viên giỏi có thể...See more

Sự thành công quả là có sức mạnh thay đổi con người ghê gớm, khiến mình tự tin hẳn lên. Tối qua về nói chuyện với vợ phong cách cũng khác, mặc dù đứng trước sư tử vưỡn hơi run run rất khó tả nhưng không co ro cúm rúm như trước, sáng nay bước ra đường thấy mình to nhớn hơn, đi...See more