Nhà báo độc lập Lê Anh Hùng vừa bị bắt sáng nay 05/7/2018. Ông bị khởi tố với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước", theo Điều 331 Bộ Luật hình sự 2015. Điều 331 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018): 1. Người nào lợi dụng các...See more

Get replies from creators like Cha Già Dân Tộc

thumb_upthumb_downchat_bubble
114upvotes
13reminds

More from Cha Già Dân Tộc

VÕ TÒNG ĐẢ HỔ Võ Tòng ghé qua Dương Cốc thì trời cũng vừa sụp tối, nhác thấy một tửu quán bên đường, chàng liền rảo bước ghé vào. Bên ngoài tửu quán treo dòng chữ "Uống ba chén không nên qua đồi", Võ Tòng thấy làm lạ bèn hỏi chủ quán : - Chẳng hay rượu của bổn quán mạnh như thế...See more

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh: "Đây là âm mưu lợi dụng mạng xã hội nhằm chống đối, phá hoại chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Đề nghị nhân dân, người dùng mạng xã hội nêu cao cảnh giác, không nghe theo các luận điệu kích động của các thế lực thù địch, không chia sẻ, bình luận về...See more

More from Cha Già Dân Tộc

VÕ TÒNG ĐẢ HỔ Võ Tòng ghé qua Dương Cốc thì trời cũng vừa sụp tối, nhác thấy một tửu quán bên đường, chàng liền rảo bước ghé vào. Bên ngoài tửu quán treo dòng chữ "Uống ba chén không nên qua đồi", Võ Tòng thấy làm lạ bèn hỏi chủ quán : - Chẳng hay rượu của bổn quán mạnh như thế...See more

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh: "Đây là âm mưu lợi dụng mạng xã hội nhằm chống đối, phá hoại chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Đề nghị nhân dân, người dùng mạng xã hội nêu cao cảnh giác, không nghe theo các luận điệu kích động của các thế lực thù địch, không chia sẻ, bình luận về...See more