#Minds chưa có chức năng #livestream nên tôi đang nghĩ phải lập một kênh trên #Youtube và học cách live trên #Youtube. Vì nghe nói #Minds cho nhúng đường link của #Youtube trên #Minds. Từ trước đến nay, tôi chưa lập một kênh nào trên #Youtube cả. Mọi clip bên đó của tôi đều bị người ta lấy mà chẳng xin phép tôi và đăng sang bên đó. Đã đến lúc tôi cần phải nghĩ đến việc kiểm soát thông tin của mình. Vừa đọc còm của một bạn bên #Minds này hô “Anh Chí đang livestream bên #Facebook, mọi người qua nghe đi” mà tôi phì cười. Cảm ơn các bạn! Một ý kiến muốn hỏi các bạn, tôi đang băn khoăn giữa hai cái tên muốn đặt bên #Youtube: 1) Anh Chí Râu Đen (như bên #Minds này); và 2) Anh Chí chém gió. Các bạn bình luận cho biết ý kiến ở dưới để tôi lựa chọn tên kênh bên #Youtube sắp tới.
152Upvotes
1Downvote
2Reminds

More from Anh Chí

Labor activist Do Thi Minh Hanh was attacked by stones, bricks, hand made bombs and toxic substances. http://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2018/07/04/labor-activist-do-thi-minh-hanh-attacked-with-toxic-substances/

3.1k views ·

Documentary about jailed Vietnamese activist Nguyen Ngoc Nhu Quynh (a.k.a Mother Mushroom) was cancelled due to complaint of #Vietnam Embassy in #Thailand.

3.24k views ·

Hope that young American can understand why the U.S. lost the war in #Vietnam. B-52 Stratofortress, F-100 Super Saber, F-101 Voodoo, F-102 Delta Dagger, F-104 Star Fighter, F-105 Thunderchief, F-4 Fantom II, F-8 Crusader ... etc were all shot down by the Holy weapon in the picture below.

8.42k views ·

More from Anh Chí

Labor activist Do Thi Minh Hanh was attacked by stones, bricks, hand made bombs and toxic substances. http://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2018/07/04/labor-activist-do-thi-minh-hanh-attacked-with-toxic-substances/

3.1k views ·

Documentary about jailed Vietnamese activist Nguyen Ngoc Nhu Quynh (a.k.a Mother Mushroom) was cancelled due to complaint of #Vietnam Embassy in #Thailand.

3.24k views ·

Hope that young American can understand why the U.S. lost the war in #Vietnam. B-52 Stratofortress, F-100 Super Saber, F-101 Voodoo, F-102 Delta Dagger, F-104 Star Fighter, F-105 Thunderchief, F-4 Fantom II, F-8 Crusader ... etc were all shot down by the Holy weapon in the picture below.

8.42k views ·