Trung Nguyen
  • verified_user
@tommynguyen1201

The old me...the old song... Thời còn rãnh rỗi và nông nỗi.. #minds #vietnam

Get replies from creators like Trung Nguyen

thumb_upthumb_downchat_bubble
9upvotes

More from Trung Nguyen

A VIDEO GUIDE TO USE MINDS FOR ALL VIETNAMESE. GUARANTEE EASIEST! EVEN YOUR GRANDPA CAN START USING MINDS. BE KIND! REMIND OTHERS! MAKE IT OFFICIAL GUIDE :) VIDEO HƯỚNG DẪN DÙNG MINDS CHO NGƯỜI VIỆT. BAO DỄ! NGAY CẢ ÔNG BÀ NỘI NGOẠI CÓ THỂ BẮT ĐẦU DÙNG MINDS :) #minds #vietnam #nofacebook

Theo trào lưu được minds cấp thẻ xác nhận thành viên có uy tín ;)

More from Trung Nguyen

A VIDEO GUIDE TO USE MINDS FOR ALL VIETNAMESE. GUARANTEE EASIEST! EVEN YOUR GRANDPA CAN START USING MINDS. BE KIND! REMIND OTHERS! MAKE IT OFFICIAL GUIDE :) VIDEO HƯỚNG DẪN DÙNG MINDS CHO NGƯỜI VIỆT. BAO DỄ! NGAY CẢ ÔNG BÀ NỘI NGOẠI CÓ THỂ BẮT ĐẦU DÙNG MINDS :) #minds #vietnam #nofacebook

Theo trào lưu được minds cấp thẻ xác nhận thành viên có uy tín ;)