Anh em Mindsers đã khoẻ chưa :v

122Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Thắng Sói

Đọc từng dòng, từng chữ, là con người như bao người tôi cũng rất xúc động và cảm phục. Từ Thủ tướng đến người dân của họ, từ đặc nhiệm Seal quân đội hoàng gia đến lính đặc nhiệm Mỹ, từ lực lượng cứu hộ của Thái đến chuyên gia lặn người Anh, từ cái máy hút nước để giữ an toàn cho những mạng người chưa biết có tìm thấy hay không cho đến việc từ hôm nay sẽ nuôi ăn và huấn luyện những đứa trẻ tập lặn cho tới khi có thể đưa chúng rời khỏi đó... Và rồi tôi cay đắng nhận ra đất nước của tôi chẳng có gì cả. Chỉ có những loại quan chức “ngáo ngơ”, tham tàn, bạo ngược. Còn người dân thì chẳng cần hang sâu, vực thẳm gì. Họ giữa cuộc đời cứ chết đi theo những kiểu đơn giản và rẻ rúng.
2.71k views ·

Diêm dân Ninh Thuận ...

2.97k views ·
Kinh nghiệm chụp ảnh bằng Drone - Share thử note từ Facebook
2.08k views ·

More from Thắng Sói

Đọc từng dòng, từng chữ, là con người như bao người tôi cũng rất xúc động và cảm phục. Từ Thủ tướng đến người dân của họ, từ đặc nhiệm Seal quân đội hoàng gia đến lính đặc nhiệm Mỹ, từ lực lượng cứu hộ của Thái đến chuyên gia lặn người Anh, từ cái máy hút nước để giữ an toàn cho những mạng người chưa biết có tìm thấy hay không cho đến việc từ hôm nay sẽ nuôi ăn và huấn luyện những đứa trẻ tập lặn cho tới khi có thể đưa chúng rời khỏi đó... Và rồi tôi cay đắng nhận ra đất nước của tôi chẳng có gì cả. Chỉ có những loại quan chức “ngáo ngơ”, tham tàn, bạo ngược. Còn người dân thì chẳng cần hang sâu, vực thẳm gì. Họ giữa cuộc đời cứ chết đi theo những kiểu đơn giản và rẻ rúng.
2.71k views ·

Diêm dân Ninh Thuận ...

2.97k views ·
Kinh nghiệm chụp ảnh bằng Drone - Share thử note từ Facebook
2.08k views ·