More from chenhhuynh

Nguyễn Thuý Hạnh CẬP NHẬT QUỸ 50K Thưa bà con! Từ lần cập nhật trước, 30/6 đến nay Quỹ 50k hoạt động như sau ạ: *NHẬN 1) Một người Việt xa quê: 2,262,000₫ 2) Nguyen Hoai Nam: 500,000₫ 3) Hue Chi Ha Thi: 7,000,000₫ 4) Nguyen Van Chanh: 200,000₫ 5) Ngo Dinh Xuan Loc: 200,000₫ 6) Tran Duc Hung: (cho Chi và Hải): 1,000,000₫ 7) Le Dai Tri: 500,000₫ 8) Ẩn danh: 500,000₫ 9) Chu Anh Tuấn: 1,000,000₫ 10) Gia đình anh Trần Huỳnh Duy Thức, (Kimthoa le Dinh): 1,000,000₫ 11) Ho Phuoc Hoang Huu: 467,000₫ 12) Nguyen Ngoc Thien: 300,000₫ 13) Phan Chau Thanh: 10,000,000₫ 14) Nguyen Thi Dung: 1,000,000₫ 15) Tran Vu Anh Binh, (Trần Bình) 2,100,000₫ 16) Lê Minh Đức: 500,000₫ 17) Ẩn danh: 2,000,000₫ 18) Nguyen Thi Phuong: 2,300,000₫ 19) Bien The Gia Lai: 2,300,000₫ 20) Hoang Bao: 2,300,000₫ 21) Dominic Pham: 2,300,000₫ 22) Bạch Cúc: 500,000₫ 23) Ẩn danh: 500,000₫ 24) Them Vuong: 4,600,000₫ Tổng cộng: 45,329,000₫ *CHI 1) TNLT Nguyễn Trung Trực, (Quảng Bình): 5,000,000₫ 2) TNLT Nguyễn Văn Hoá, (Nghệ An): 5,000,000₫ 3) TNLT Vũ Quang Thuận, (Thái Bình: 5,000,000₫ 4) TNLT Nguyễn Văn Điển, (Yên Bái): 5,000,000₫ 5) TNLT Trần Hoàng Phúc, (Sài Gòn): 6,000,000₫ 6) TNLT Đào Quang Thực, (Hoà Bình): 5,000,000₫ 7) Hỗ trợ anh Bùi Hữu Tuân (Hà Tây) tự thiêu hôm 2/7: 5,000,000₫ Tổng cộng: 36,000,000₫ Tồn mới: 60,371,000₫ (tồn cũ) + 45,329,000₫ (nhận mới) - 36,000,000₫ (chi mới) = 69,700,000₫. (Sáu mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng). Xin cảm tạ những tấm lòng đồng bào! P/S Dưới đây là link của lần cập nhật gần đây nhất ạ: https://www.facebook.com/100005694338574/posts/837854246414379/
2.79k views ·

150 nghìn tỷ bốc hơi trong một buổi sáng

2.63k views ·

Ngay trong bộ tứ thì các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội có cũng được mà không có càng tốt, đỡ tốn tiền thuế của dân

2.61k views ·

More from chenhhuynh

Nguyễn Thuý Hạnh CẬP NHẬT QUỸ 50K Thưa bà con! Từ lần cập nhật trước, 30/6 đến nay Quỹ 50k hoạt động như sau ạ: *NHẬN 1) Một người Việt xa quê: 2,262,000₫ 2) Nguyen Hoai Nam: 500,000₫ 3) Hue Chi Ha Thi: 7,000,000₫ 4) Nguyen Van Chanh: 200,000₫ 5) Ngo Dinh Xuan Loc: 200,000₫ 6) Tran Duc Hung: (cho Chi và Hải): 1,000,000₫ 7) Le Dai Tri: 500,000₫ 8) Ẩn danh: 500,000₫ 9) Chu Anh Tuấn: 1,000,000₫ 10) Gia đình anh Trần Huỳnh Duy Thức, (Kimthoa le Dinh): 1,000,000₫ 11) Ho Phuoc Hoang Huu: 467,000₫ 12) Nguyen Ngoc Thien: 300,000₫ 13) Phan Chau Thanh: 10,000,000₫ 14) Nguyen Thi Dung: 1,000,000₫ 15) Tran Vu Anh Binh, (Trần Bình) 2,100,000₫ 16) Lê Minh Đức: 500,000₫ 17) Ẩn danh: 2,000,000₫ 18) Nguyen Thi Phuong: 2,300,000₫ 19) Bien The Gia Lai: 2,300,000₫ 20) Hoang Bao: 2,300,000₫ 21) Dominic Pham: 2,300,000₫ 22) Bạch Cúc: 500,000₫ 23) Ẩn danh: 500,000₫ 24) Them Vuong: 4,600,000₫ Tổng cộng: 45,329,000₫ *CHI 1) TNLT Nguyễn Trung Trực, (Quảng Bình): 5,000,000₫ 2) TNLT Nguyễn Văn Hoá, (Nghệ An): 5,000,000₫ 3) TNLT Vũ Quang Thuận, (Thái Bình: 5,000,000₫ 4) TNLT Nguyễn Văn Điển, (Yên Bái): 5,000,000₫ 5) TNLT Trần Hoàng Phúc, (Sài Gòn): 6,000,000₫ 6) TNLT Đào Quang Thực, (Hoà Bình): 5,000,000₫ 7) Hỗ trợ anh Bùi Hữu Tuân (Hà Tây) tự thiêu hôm 2/7: 5,000,000₫ Tổng cộng: 36,000,000₫ Tồn mới: 60,371,000₫ (tồn cũ) + 45,329,000₫ (nhận mới) - 36,000,000₫ (chi mới) = 69,700,000₫. (Sáu mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng). Xin cảm tạ những tấm lòng đồng bào! P/S Dưới đây là link của lần cập nhật gần đây nhất ạ: https://www.facebook.com/100005694338574/posts/837854246414379/
2.79k views ·

150 nghìn tỷ bốc hơi trong một buổi sáng

2.63k views ·

Ngay trong bộ tứ thì các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội có cũng được mà không có càng tốt, đỡ tốn tiền thuế của dân

2.61k views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!