Anonymous
  • verified_user
@anonofficialdotcom

Idol phong cách ghê kk

Duc Tien
  • verified_user
@ductien·

Không cần phải chê bai người khác ...cứ làm thật tốt việc mình ..chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều !!

thumb_upthumb_downchat_bubble
68upvotes
1remind

More from Anonymous

Lại là DLV, 47 với công an mạng. Haizzzz

Khanh Nguyen
  • verified_user

Hello Mr. Ottman, this is your news The Vietnamese government has established a police forces and propaganda communicators in social media networks, which we call Cong An Mang, 47 or Du Luan Vien... in our country. Their task is to intimidate, collect personal information to...See more

Cuối cùng bác Ottman cũng đã gắn cái dấu xanh chính chủ vào tài khoản của chị @lehoaianhhal và anh diễn viên @ductien. Nhanh thật, mới gửi yêu cầu cho bác ấy 5p mà bác ấy verify nhanh quá, quá nhanh quá nguy hiểm kk Mấy anh chị nào là người có sức ảnh hưởng lớn tại VN hoặc là người của công chúng dùng Minds mà muốn có dấu xanh thì liên hệ em để em méc với Ottman để được verify dấu xanh nhé kk

More from Anonymous

Lại là DLV, 47 với công an mạng. Haizzzz

Khanh Nguyen
  • verified_user

Hello Mr. Ottman, this is your news The Vietnamese government has established a police forces and propaganda communicators in social media networks, which we call Cong An Mang, 47 or Du Luan Vien... in our country. Their task is to intimidate, collect personal information to...See more

Cuối cùng bác Ottman cũng đã gắn cái dấu xanh chính chủ vào tài khoản của chị @lehoaianhhal và anh diễn viên @ductien. Nhanh thật, mới gửi yêu cầu cho bác ấy 5p mà bác ấy verify nhanh quá, quá nhanh quá nguy hiểm kk Mấy anh chị nào là người có sức ảnh hưởng lớn tại VN hoặc là người của công chúng dùng Minds mà muốn có dấu xanh thì liên hệ em để em méc với Ottman để được verify dấu xanh nhé kk