Anonymous
  • verified_user
@anonofficialdotcom

Lại là DLV, 47 với công an mạng. Haizzzz

Khanh Nguyen
  • verified_user
@nhacsituankhanh·

Hello Mr. Ottman, this is your news The Vietnamese government has established a police forces and propaganda communicators in social media networks, which we call Cong An Mang, 47 or Du Luan Vien... in our country. Their task is to intimidate, collect personal information to...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
31upvotes
1downvote
1remind

More from Anonymous

Cuối cùng bác Ottman cũng đã gắn cái dấu xanh chính chủ vào tài khoản của chị @lehoaianhhal và anh diễn viên @ductien. Nhanh thật, mới gửi yêu cầu cho bác ấy 5p mà bác ấy verify nhanh quá, quá nhanh quá nguy hiểm kk Mấy anh chị nào là người có sức ảnh hưởng lớn tại VN hoặc là người của công chúng dùng Minds mà muốn có dấu xanh thì liên hệ em để em méc với Ottman để được verify dấu xanh nhé kk

Đang liên hệ với Ottman để làm dấu xác minh chính chủ cho chị @lehoaianhhal và anh @ductien Từ giờ đến mai dấu xanh sẽ được gắn cho tài khoản Minds của chị và anh. Các anh chị em là người có sức ảnh hưởng và có tiếng nói ở VN cứ liên hệ với mình để mình giúp dấu xanh được gắn vào channel của anh chị một cách sớm nhất nhé

More from Anonymous

Cuối cùng bác Ottman cũng đã gắn cái dấu xanh chính chủ vào tài khoản của chị @lehoaianhhal và anh diễn viên @ductien. Nhanh thật, mới gửi yêu cầu cho bác ấy 5p mà bác ấy verify nhanh quá, quá nhanh quá nguy hiểm kk Mấy anh chị nào là người có sức ảnh hưởng lớn tại VN hoặc là người của công chúng dùng Minds mà muốn có dấu xanh thì liên hệ em để em méc với Ottman để được verify dấu xanh nhé kk

Đang liên hệ với Ottman để làm dấu xác minh chính chủ cho chị @lehoaianhhal và anh @ductien Từ giờ đến mai dấu xanh sẽ được gắn cho tài khoản Minds của chị và anh. Các anh chị em là người có sức ảnh hưởng và có tiếng nói ở VN cứ liên hệ với mình để mình giúp dấu xanh được gắn vào channel của anh chị một cách sớm nhất nhé