"Chuyện tình FB" của anh Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió). Chán FB kinh hoàng. Sau này qua Minds kiếm anh ấy thôi! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Facebook tôi trở lại sau thời gian bị khoá, trong thời gian...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
150upvotes
4reminds