canhmaihong102
  • verified_user
@canhmaihong102

Cám ơn những chia sẻ của Chau Doan Tôi thấy các bạn vẫn còn tranh luận sôi nổi về việc cô sinh viên trường luật và tiến sỹ Hạ. Tôi muốn nói thêm mấy ý và hy vọng trong tương lai sẽ tránh được những sự việc tương tự xảy ra. Khi đã nói về những việc chung, tôi thường không bênh ai...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
165upvotes
1downvote
10reminds