DuongTuanNgoc
  • verified_user
@DuongTuanNgoc

Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ Của dân - Do dân - Vì dân Vì nhân dân quên mình .

play_circle_outline
thumb_upthumb_downchat_bubble
82upvotes
7downvotes

More from DuongTuanNgoc

TẶNG 10 BỘ SÁCH: KHUYẾN HỌC - ĐÚNG VIỆC - MÓC KHOÁ QUYỀN CON NGƯỜI. Chỉ còn 10 bộ thôi. Rất hân hạnh phục vụ các bạn. .

Chúng ta muốn đòi lại QUYỀN CON NGƯỜI của chúng ta, và chúng ta cũng tôn trọng QUYỀN CON NGƯỜI của người khác. Chọn mạng xã hội nào để chơi cũng thuộc QUYỀN CON NGƯỜI.

More from DuongTuanNgoc

TẶNG 10 BỘ SÁCH: KHUYẾN HỌC - ĐÚNG VIỆC - MÓC KHOÁ QUYỀN CON NGƯỜI. Chỉ còn 10 bộ thôi. Rất hân hạnh phục vụ các bạn. .

Chúng ta muốn đòi lại QUYỀN CON NGƯỜI của chúng ta, và chúng ta cũng tôn trọng QUYỀN CON NGƯỜI của người khác. Chọn mạng xã hội nào để chơi cũng thuộc QUYỀN CON NGƯỜI.