@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Ông Ké mà đăng cái ảnh này lên Facebook thì dư luận viên nó vào đập cho tan xác... ha ha ha

thumb_upthumb_down
382upvotes

More from Nguyen Lan Thang

repeat

Chúc mừng @hocgia @nhacsituankhanh@nguyenlanthang đã được Minds cấp dấu tick xanh xác minh chính chủ trên Minds. Thank you @Ottman for help their account have the verified mark. That's great. Các anh chị nào có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam mà chưa được verify mình sẽ lập ra một list và gửi Ottman sắp tới. #Minds #verified #VietNam

Người có uy tín trên Minds phải có dấu xanh thế này 🤣😜😝😆😛😍

Chúng nó vẫn quyết tâm làm đặc khu, quyết tâm bán nước!

More from Nguyen Lan Thang

repeat

Chúc mừng @hocgia @nhacsituankhanh@nguyenlanthang đã được Minds cấp dấu tick xanh xác minh chính chủ trên Minds. Thank you @Ottman for help their account have the verified mark. That's great. Các anh chị nào có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam mà chưa được verify mình sẽ lập ra một list và gửi Ottman sắp tới. #Minds #verified #VietNam

Người có uy tín trên Minds phải có dấu xanh thế này 🤣😜😝😆😛😍

Chúng nó vẫn quyết tâm làm đặc khu, quyết tâm bán nước!