Đù moá..... cộng sản dối trá thành thần.

186Upvotes
4Downvotes
6Reminds

More from NgocVu73

Súc vật là có thật mọi người ạ.

2.66k views ·

OMG .😢😢😢😢 Dân Oan Tự Thiêu. Dưới cái nóng 40 độ, 11h 30' ngày 2/7/2018 một dân oan đã tẩm xăng lên người và tự thiêu trước cổng Ban tiếp dân Trung Ương Đảng. Từng mảnh da của người dân oan này rơi khỏi người, nhưng cũng chưa đau đớn bằng những ngày dài đau khổ đi đòi tài sản bị quan tham cướp đoạt. Hôm nay thêm một nạn nhân của chế độ độc tài - công an trị này tự thiêu vì phẫn uất, ngày mai những nạn nhân khác sẽ đứng lên đòi công lý, chắc chắn vậy. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1009599479198586&id=100004456304777

2.75k views ·

Vùng biển Đông, hắt hiu lời mẹ hát. Một bọn vong nô. Một lũ bạc tình. Một bọn cuồng ngông. Một lũ bội tình... Trăng chết hẹn hò, đành bán chữ nhục vinh.

2.28k views ·

More from NgocVu73

Súc vật là có thật mọi người ạ.

2.66k views ·

OMG .😢😢😢😢 Dân Oan Tự Thiêu. Dưới cái nóng 40 độ, 11h 30' ngày 2/7/2018 một dân oan đã tẩm xăng lên người và tự thiêu trước cổng Ban tiếp dân Trung Ương Đảng. Từng mảnh da của người dân oan này rơi khỏi người, nhưng cũng chưa đau đớn bằng những ngày dài đau khổ đi đòi tài sản bị quan tham cướp đoạt. Hôm nay thêm một nạn nhân của chế độ độc tài - công an trị này tự thiêu vì phẫn uất, ngày mai những nạn nhân khác sẽ đứng lên đòi công lý, chắc chắn vậy. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1009599479198586&id=100004456304777

2.75k views ·

Vùng biển Đông, hắt hiu lời mẹ hát. Một bọn vong nô. Một lũ bạc tình. Một bọn cuồng ngông. Một lũ bội tình... Trăng chết hẹn hò, đành bán chữ nhục vinh.

2.28k views ·