Một bức ảnh mình làm concept rồi chụp khi xảy ra thảm hoạ Formosa 2016. Xong cái mình “được” thành phản động luôn 😌

202Upvotes

More from Thắng Sói

Video trực tiếp có vẻ die. Nhúng youtube để bà con Minds xem (và xem 4K cho nét) Vietnam From Above I - 2016
18.65k views ·

Minds, Facebook và ... Vượt biên Thử chơi Minds nó giống như bạn làm thêm cái nhà ở quê, hoặc đang làm vườn đầu tư thêm cái chuồng lợn. Minds có thể hay, có thể dở nhưng ngoài những thông tin đồn thổi, phân tích ra thì trải nghiệm thực tế là cách tốt nhất để “thử” một món hàng. Nhiều người nói, chơi Minds là bỏ Facebook, rồi so sánh việc này với cuộc “vượt biên” lịch sử của các thuyền nhân bất hạnh xa xưa. Các thuyền nhân xưa vượt biên là biệt tích nghìn trùng, là rủi may bỏ mạng, nhà cửa đất đai thành của “cán bộ CS” hết. Bạn chơi Minds hay G+ hay cái quần què gì thì FB của bạn vẫn đấy, có mất đi đâu đâu? Thời đại này vợ còn có thể có vài cô, nhà vài cái, điện thoại túi phải iphone, túi trái samsung, túi sau lận blackberry, sáng nay ăn phở, sáng mai lại ăn bún thì Minds hay Face có là cái quần què gì mà lý sự? Mấy bạn chụp màn hình cái bài của thằng dở hơi gì đó dạy khôn thiên hạ thì làm ơn chịu khó stop đi. Những người đâm đầu đi thử nghiệm cho thiên hạ họ không có ngu, hoặc nếu họ có ngu thì ít nhất cũng không ngu như bạn. Yêu cạ xương hihi 😘😘😘😛😛😛 #minds #facebook

2.77k views ·

More from Thắng Sói

Video trực tiếp có vẻ die. Nhúng youtube để bà con Minds xem (và xem 4K cho nét) Vietnam From Above I - 2016
18.65k views ·

Minds, Facebook và ... Vượt biên Thử chơi Minds nó giống như bạn làm thêm cái nhà ở quê, hoặc đang làm vườn đầu tư thêm cái chuồng lợn. Minds có thể hay, có thể dở nhưng ngoài những thông tin đồn thổi, phân tích ra thì trải nghiệm thực tế là cách tốt nhất để “thử” một món hàng. Nhiều người nói, chơi Minds là bỏ Facebook, rồi so sánh việc này với cuộc “vượt biên” lịch sử của các thuyền nhân bất hạnh xa xưa. Các thuyền nhân xưa vượt biên là biệt tích nghìn trùng, là rủi may bỏ mạng, nhà cửa đất đai thành của “cán bộ CS” hết. Bạn chơi Minds hay G+ hay cái quần què gì thì FB của bạn vẫn đấy, có mất đi đâu đâu? Thời đại này vợ còn có thể có vài cô, nhà vài cái, điện thoại túi phải iphone, túi trái samsung, túi sau lận blackberry, sáng nay ăn phở, sáng mai lại ăn bún thì Minds hay Face có là cái quần què gì mà lý sự? Mấy bạn chụp màn hình cái bài của thằng dở hơi gì đó dạy khôn thiên hạ thì làm ơn chịu khó stop đi. Những người đâm đầu đi thử nghiệm cho thiên hạ họ không có ngu, hoặc nếu họ có ngu thì ít nhất cũng không ngu như bạn. Yêu cạ xương hihi 😘😘😘😛😛😛 #minds #facebook

2.77k views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!