Mấy hôm nay đi đâu cũng gặp minds, so sánh Minds và fb, phân tích hướng dẫn đủ cả. Heo rất tôn trọng những người đã bỏ công tìm hiểu, hướng dẫn người khác cách tạo user và tương tác trên Minds! Và có đôi lời muốn chia sẻ với các nhà phản biện học với những comment và ý kiến...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
426upvotes
33reminds

More from BeHeo

Gặp 1 thằng, block 1 thằng, ko để nó sinh sôi nảy nở, tốn tài nguyên của người khác!

Tốt nhất là block cho lành, khỏi view khỏi like gì sất!

repeat

Các anh em chú ý tuyệt đối không vào các page bò đỏ like hay chửi rủa chúng nó vì sẽ tăng view và có lợi cho chúng nó

More from BeHeo

Gặp 1 thằng, block 1 thằng, ko để nó sinh sôi nảy nở, tốn tài nguyên của người khác!

Tốt nhất là block cho lành, khỏi view khỏi like gì sất!

repeat

Các anh em chú ý tuyệt đối không vào các page bò đỏ like hay chửi rủa chúng nó vì sẽ tăng view và có lợi cho chúng nó