Các anh em chú ý tuyệt đối không vào các page bò đỏ like hay chửi rủa chúng nó vì sẽ tăng view và có lợi cho chúng nó

thumb_upthumb_downchat_bubble
31upvotes
3reminds

More from Vietnam

Ace xem ý này đc hem?! Cờ đỏ giữ lại 3 đường kẻ vàng. 3 đường kẻ này lấy từ cờ VNCH nhưng đổi màu thành đỏ, sao vàng vẫn giữ lại để những người VNCH mất quê hương vẫn thấy màu cờ của mình còn hiện hữu. Nền cờ lấy từ màu đại dương (Ocean color: 0, 119, 190) để nhắc nhở thế hệ...See more

Hai vợ chồng Châu Á và đứa con trai của họ.

More from Vietnam

Ace xem ý này đc hem?! Cờ đỏ giữ lại 3 đường kẻ vàng. 3 đường kẻ này lấy từ cờ VNCH nhưng đổi màu thành đỏ, sao vàng vẫn giữ lại để những người VNCH mất quê hương vẫn thấy màu cờ của mình còn hiện hữu. Nền cờ lấy từ màu đại dương (Ocean color: 0, 119, 190) để nhắc nhở thế hệ...See more

Hai vợ chồng Châu Á và đứa con trai của họ.