More from Đô Thành Sài Gòn

Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa Người lang thang quay trở lại Nghệ An Làm giáo làng hay một chân thư lại Thì ngày nay dân đã thoát lầm than Nếu ngày ấy, sông Sài Gòn nổi sóng Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông Bầy sấu đói đã reo mừng rước bác Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng Nếu ngày ấy trên boong tàu tăm tối "Người lao công đang quét dọn hành lang" Cơn sóng dữ đưa người về đáy biển Thì ngày nay quê mẹ đã bình an Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh Cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm Bác chết cóng trên mình cô đầm Pháp Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng Cho người vào trường thuộc địa, khỏi thi Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải Mà An Nam cũng thoát cảnh "bác đi" Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu Bác chẳng đi ! Đi chẳng có ngày về! Về, thượng mã phong bờ hang Pác Bó Thì ngày nay đâu có lũ u mê !

5.04k views ·

Sài Gòn trước 1975

4.58k views ·

Bảng thống kê nạn nhân của cộng sản ở quảng trường Thời Đại ( New York Times )

6.12k views ·

More from Đô Thành Sài Gòn

Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa Người lang thang quay trở lại Nghệ An Làm giáo làng hay một chân thư lại Thì ngày nay dân đã thoát lầm than Nếu ngày ấy, sông Sài Gòn nổi sóng Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông Bầy sấu đói đã reo mừng rước bác Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng Nếu ngày ấy trên boong tàu tăm tối "Người lao công đang quét dọn hành lang" Cơn sóng dữ đưa người về đáy biển Thì ngày nay quê mẹ đã bình an Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh Cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm Bác chết cóng trên mình cô đầm Pháp Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng Cho người vào trường thuộc địa, khỏi thi Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải Mà An Nam cũng thoát cảnh "bác đi" Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu Bác chẳng đi ! Đi chẳng có ngày về! Về, thượng mã phong bờ hang Pác Bó Thì ngày nay đâu có lũ u mê !

5.04k views ·

Sài Gòn trước 1975

4.58k views ·

Bảng thống kê nạn nhân của cộng sản ở quảng trường Thời Đại ( New York Times )

6.12k views ·
close
Speak freely and earn crypto.
Switch to App
Minds Take back control of your social media!