Quên Fb đi, tui hết thích nó rồi.

Get replies from creators like Thương một người

thumb_upthumb_downchat_bubble
133upvotes
2reminds

More from Thương một người

Tui đã report con bịnh này, bạn thì sao?

Nhật ký biểu tình 6: Vĩnh biệt em, ip 7plus Đầu giờ chiều 29/6/2018, tôi trở lại đồn Bến Nghé. Đây không phải là lần đầu tôi quay lại kể từ sau ngày kinh hoàng 17/6. Hôm thứ tư, 27/6, tôi trở lại đây. Gã an ninh tôi không nhớ tên nhưng có căn nhà 4T (4 tỉ ) ở quốc lộ 13 ngồi ở...See more

More from Thương một người

Tui đã report con bịnh này, bạn thì sao?

Nhật ký biểu tình 6: Vĩnh biệt em, ip 7plus Đầu giờ chiều 29/6/2018, tôi trở lại đồn Bến Nghé. Đây không phải là lần đầu tôi quay lại kể từ sau ngày kinh hoàng 17/6. Hôm thứ tư, 27/6, tôi trở lại đây. Gã an ninh tôi không nhớ tên nhưng có căn nhà 4T (4 tỉ ) ở quốc lộ 13 ngồi ở...See more