Jack verified_user (Trợ giúp & Hỗ trợ) JUN 30, 2018, 11:41:44 AMEDITED Như nhiều người có thể nhận thấy, đã có nhiều người dùng Việt Nam tham gia Minds trong vài ngày qua do vấn đề kiểm duyệt và quyền riêng tư ở nước họ. Xin chào đón họ và coi đây là một lời nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều có chung một điểm chung: tất cả chúng ta đều muốn (và xứng đáng) tự do Internet! Đối với bất kỳ người dùng Việt Nam nào muốn giúp chúng tôi, bạn có thể đóng góp bằng cách dịch ứng dụng của chúng tôi 100% sang tiếng Việt tại đây - https://minds.com/localization

Help & Support
Jack
  • verified_user

As many may have noticed, there have been many Vietnamese users joining Minds over the past few days due to censorship and privacy issues in their country. Please welcome them and take this as a reminder that we all share one thing in common: we all want (and deserve) Internet freedom! For any Vietnamese users who want to help us, you can contribute by translating our app 100% into Vietnamese here - https://minds.com/localization

thumb_upthumb_downchat_bubble
162upvotes
20reminds

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

TỔ QUỐC LÀ TRÊN HẾT Ngày 10 tôi đi biểu tình sau đó bị khiêng về đồn. Ngày 11 tôi được tiễn ra tận cửa tại đồn CA phường 1 Quận 3. Ngày 12 tôi đi khám bệnh và dành cả ngày hôm đó để tường thuật những gì đã xảy ra với mình và các bạn tôi. Bài viết đó đã nhận được gần 20k...See more

Tại sao cuộc Cách Mạng Mùa Hè ở Việt Nam sẽ thành công? “Các ông có thể bỏ tù những nhà cách mạng, nhưng không thể bỏ tù cuộc cách mạng.” Huey Newton Nguyễn Quốc Khải Voice of America...See more

SỢ THẬT! Thái Bá Tân Sợ thật, một dân tộc Gần một trăm triệu người, Không ngăn được một đảng Khoảng ba, bốn triệu người Thông qua luật bán đất Cho “đồng chí” Trung Hoa. Tức là bán hương hỏa Của tổ tiên, ông bà. Sợ thật, dân tộc ấy, Vốn anh dũng một thời, Nay...See more

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

TỔ QUỐC LÀ TRÊN HẾT Ngày 10 tôi đi biểu tình sau đó bị khiêng về đồn. Ngày 11 tôi được tiễn ra tận cửa tại đồn CA phường 1 Quận 3. Ngày 12 tôi đi khám bệnh và dành cả ngày hôm đó để tường thuật những gì đã xảy ra với mình và các bạn tôi. Bài viết đó đã nhận được gần 20k...See more

Tại sao cuộc Cách Mạng Mùa Hè ở Việt Nam sẽ thành công? “Các ông có thể bỏ tù những nhà cách mạng, nhưng không thể bỏ tù cuộc cách mạng.” Huey Newton Nguyễn Quốc Khải Voice of America...See more

SỢ THẬT! Thái Bá Tân Sợ thật, một dân tộc Gần một trăm triệu người, Không ngăn được một đảng Khoảng ba, bốn triệu người Thông qua luật bán đất Cho “đồng chí” Trung Hoa. Tức là bán hương hỏa Của tổ tiên, ông bà. Sợ thật, dân tộc ấy, Vốn anh dũng một thời, Nay...See more