More from ThangSoi

Minds nhúng bài từ website có ảnh thumb thích quá. Mời các ông, bà xem hihi
9.75k views ·

Bạn tôi vừa gửi cho tôi tấm ảnh cho thấy trong công cụ quảng cáo của Facebook, khi chọn lãnh thổ Trung Quốc thì nó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Anh em có bình luận hay nhận định gì về việc này hay không?

1.94k views ·

More from ThangSoi

Minds nhúng bài từ website có ảnh thumb thích quá. Mời các ông, bà xem hihi
9.75k views ·

Bạn tôi vừa gửi cho tôi tấm ảnh cho thấy trong công cụ quảng cáo của Facebook, khi chọn lãnh thổ Trung Quốc thì nó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Anh em có bình luận hay nhận định gì về việc này hay không?

1.94k views ·