Mới phát hiện một điểm rất hay ở Minds: Không hề hiện trên newfeeds khi ai đó còm, thích, hay subscribe (follow). Kể cả khi người đó là người tôi đang theo dõi. Điều này rất khác so với thuật toán của Facebook. Áp dụng vào đâu? Mấy bác chuyên đi ngắm gái xinh, cưu cẩm gái xinh sẽ không lo vợ hay bồ biết mình đã theo dõi ai, còm ai. Một số anh chị ngại ra mặt, ngại like còm trên facebook có thể thoải mái like còm trên Minds. Bạn bè hay những người theo dõi chúng ta không hề biết là chúng ta đã like, còm vì Minds nó không thông báo, hay hiện lên gợi ý như Facebook.

161Upvotes
5Reminds

More from Cha Già Dân Tộc

Cái tút của bên LL 47 đã xóa mà chưa kịp chụp màn hình. Đây là bức hình, do một người chụp trên Trang Chống Phản Động. Không đưa mình vào danh sách mình là mình cay lắm!

2.2k views ·
Hướng dẫn lập và sử dụng một số tính năng của mạng xã hội Minds (dành cho những người chưa biết). Phần 1 https://youtu.be/SlnMBQKVWOg
3.13k views ·

More from Cha Già Dân Tộc

Cái tút của bên LL 47 đã xóa mà chưa kịp chụp màn hình. Đây là bức hình, do một người chụp trên Trang Chống Phản Động. Không đưa mình vào danh sách mình là mình cay lắm!

2.2k views ·
Hướng dẫn lập và sử dụng một số tính năng của mạng xã hội Minds (dành cho những người chưa biết). Phần 1 https://youtu.be/SlnMBQKVWOg
3.13k views ·