More from Nguyenlanthang

Má ơi, tôi viết cái status bên Minds này cách đây vài tuần rồi bỏ đó, giờ quay lại thấy mấy k like và hàng trăm còm men... Cảm thấy thêm động lực để chiến quá. Yêu tất cả các bạn ♥️♥️♥️

12.35k views ·

Chào bà con gần xa nhé :)

45.17k views ·

Đội hình đẹp đi ăn cưới thằng em họ út ít trong nhà ♥️♥️♥️

3.66k views ·

More from Nguyenlanthang

Má ơi, tôi viết cái status bên Minds này cách đây vài tuần rồi bỏ đó, giờ quay lại thấy mấy k like và hàng trăm còm men... Cảm thấy thêm động lực để chiến quá. Yêu tất cả các bạn ♥️♥️♥️

12.35k views ·

Chào bà con gần xa nhé :)

45.17k views ·

Đội hình đẹp đi ăn cưới thằng em họ út ít trong nhà ♥️♥️♥️

3.66k views ·