thumb_upthumb_downchat_bubble
149upvotes
1downvote

More from Nguyen Lan Thang

Má ơi, tôi viết cái status bên Minds này cách đây vài tuần rồi bỏ đó, giờ quay lại thấy mấy k like và hàng trăm còm men... Cảm thấy thêm động lực để chiến quá. Yêu tất cả các bạn ♥️♥️♥️

Chào bà con gần xa nhé :)

Đội hình đẹp đi ăn cưới thằng em họ út ít trong nhà ♥️♥️♥️

More from Nguyen Lan Thang

Má ơi, tôi viết cái status bên Minds này cách đây vài tuần rồi bỏ đó, giờ quay lại thấy mấy k like và hàng trăm còm men... Cảm thấy thêm động lực để chiến quá. Yêu tất cả các bạn ♥️♥️♥️

Chào bà con gần xa nhé :)

Đội hình đẹp đi ăn cưới thằng em họ út ít trong nhà ♥️♥️♥️