Người dân ngày càng ý thức và phản đối những việc làm sai trái. Chứ cứ ngoan như cừu ,câm như hến thì chúng nó lại được nước đè đầu ,móc túi.

170Upvotes
1Downvote
7Reminds

More from Say Khói

Sang đây bỏng thấy yêu đời ghê 🤗 Nhà mới ,bạn mới ,trải nghiệm mới. Học được nhiều từ mới ,trình độ tiếng Anh đã lên Lv 1 😂

2.05k views ·

Dọn đồ sang nhà mới. Chỉ cần dám nói ,không sợ không có người nghe.

2.47k views ·

Phải công nhận Minds chậm vãi đái 😂 Cơ mà không saoooo

2.06k views ·

More from Say Khói

Sang đây bỏng thấy yêu đời ghê 🤗 Nhà mới ,bạn mới ,trải nghiệm mới. Học được nhiều từ mới ,trình độ tiếng Anh đã lên Lv 1 😂

2.05k views ·

Dọn đồ sang nhà mới. Chỉ cần dám nói ,không sợ không có người nghe.

2.47k views ·

Phải công nhận Minds chậm vãi đái 😂 Cơ mà không saoooo

2.06k views ·