Không biết đã có ai làm chưa nhưng ngày mai tôi sẽ tổng hợp, dịch & viết lại một bài về cơ chế trả thưởng, quyên tiền của Minds ở mức độ vừa đủ đại cương để ai cũng hiểu được và cũng vừa đủ chi tiết để mọi người nắm rõ được & ứng dụng được. Cheers! :D

26upvotes

More from AnhHoangTran

Vì thằng Suckerberg này mà đồng bào ta bao người phải thiên di. x( The struggle goes on!

Vì sự tráo trở của Suckerberg mà anh phải ra đi. :))

More from AnhHoangTran

Vì thằng Suckerberg này mà đồng bào ta bao người phải thiên di. x( The struggle goes on!

Vì sự tráo trở của Suckerberg mà anh phải ra đi. :))