Hehehe chợ bên này bắt đầu xôm tụ rồi đó. Ai sub t rồi thì comment thêm zô đây t sub lại nhé đề phòng nhìn sót notifications! :)) :P

thumb_upthumb_downchat_bubble
47upvotes