Bác mình bảo “không ai dại dột trao đất cho người nước ngoài” bởi vì cụ Tố Hữu đã dạy: bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương! Có ai là người nước ngoài đâu! Ai nói lằng nhằng tớ xua animal ra cắt chít giờ!

126Upvotes
1Downvote
9Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Hanhvy

Híc! Vào đây nàng thấy mình dốt hẳn ra! Trưng lại hình giày rách ... như cái thậm trạng của nàng lúc này T_T

3.76k views ·

More from Hanhvy

Híc! Vào đây nàng thấy mình dốt hẳn ra! Trưng lại hình giày rách ... như cái thậm trạng của nàng lúc này T_T

3.76k views ·