สรุปจากที่ลองใช้ Minds มาเกือบวันนะครับ อย่างที่บอกว่าพื้นฐานของ Minds คือ Freedom of speech โดยเรารับผิดชอบต่อเนื้อหาเอง นั่นคืออย่าคิดว่า Minds คือช่องที่ปลอดภัยจากการคุกคาม ย้ำกับตัวเองให้เข้าใจหนักแน่นว่า Minds คือพื้นที่ที่ให้อิสระเราพพูด...See more

Get replies from creators like เดอะ เรียว

thumb_upthumb_downchat_bubble
853upvotes
19downvotes
62reminds

More from เดอะ เรียว

ฮี่ๆๆๆๆๆๆๆ ล่า ล่า กันไหมลุง

More from เดอะ เรียว

ฮี่ๆๆๆๆๆๆๆ ล่า ล่า กันไหมลุง