บางทีก็อยากถามว่าทหารประเทศอื่นทำแบบนี้ไหม #mindsTH

2upvotes

More from บอออดออิสมายเนม

“ในชีวิตการเป็นผู้บริหารของท่าน ท่านใช้อำนาจพิเศษที่เรียกว่าเผด็จการมาตลอด ถ้าท่านไม่แก้ตรงนี้บ้านนี้เมืองนี้จะอยู่ต่อไปไม่ได้แต่จะพัง หยุดให้ประเทศนี้เลือดไหลออก หยุดทรมานพี่น้องประชาชน สร้างโอกาสให้เขาลืมตาอ้าปากได้...See more

อีพวกสลิ่มนี่น่าตบเนอะ กลัวคนอื่นได้หน้า กลัวคนอื่นได้ดีกว่า กลัวที่สุดคือกลัวคนอื่นมีอนาคต

More from บอออดออิสมายเนม

“ในชีวิตการเป็นผู้บริหารของท่าน ท่านใช้อำนาจพิเศษที่เรียกว่าเผด็จการมาตลอด ถ้าท่านไม่แก้ตรงนี้บ้านนี้เมืองนี้จะอยู่ต่อไปไม่ได้แต่จะพัง หยุดให้ประเทศนี้เลือดไหลออก หยุดทรมานพี่น้องประชาชน สร้างโอกาสให้เขาลืมตาอ้าปากได้...See more

อีพวกสลิ่มนี่น่าตบเนอะ กลัวคนอื่นได้หน้า กลัวคนอื่นได้ดีกว่า กลัวที่สุดคือกลัวคนอื่นมีอนาคต