Saint Nazarius on a horse, fresco, ca1480. St. (Giovanni Antonio Merli). Nazzaro and Celso Abbey, San Nazzaro Sesia, Novara, Italy #romancalendar #Nazarius_and_Celsus #art #minds

3Upvotes

More from Dr Frank

39 views ·
42 views ·

More from Dr Frank

39 views ·
42 views ·