More from Walther Kühn & Henrik Nomes

🤔 ผมไม่ได้คิดคนเดียวแน่ๆ ตัวเลขเฉลี่ย / วัน มันพอๆกันมาตลอด เหมือนศักยภาพในการตรวจต่อวันมันทำได้แค่นี้ หรือไม่ก็ตกแต่งตัวเลขไว้กดม็อบ แต่ก็กดจำนวนไม่ให้ดูรุนแรงไปจนดูเหมือนรัฐบาลจัดการได้ห่วย สถานการณ์จริง เผลอๆจะมีคนติดเชื้อเยอะกว่านี้ 3-4 เท่าตัว โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังหลอกให้ประชาชนไปฉีด “น้ำเปล่า” ที่ไม่ทั้งกันติด ไม่ทั้งกันตาย. #หยุดซื้อซิโนแวค

147 views ·

😂 Minds อ๊องจริง ดูจำนวนแจ้งเตือน มันเป็นบ้าไปแล้ว.

42 views ·

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

🤔 ผมไม่ได้คิดคนเดียวแน่ๆ ตัวเลขเฉลี่ย / วัน มันพอๆกันมาตลอด เหมือนศักยภาพในการตรวจต่อวันมันทำได้แค่นี้ หรือไม่ก็ตกแต่งตัวเลขไว้กดม็อบ แต่ก็กดจำนวนไม่ให้ดูรุนแรงไปจนดูเหมือนรัฐบาลจัดการได้ห่วย สถานการณ์จริง เผลอๆจะมีคนติดเชื้อเยอะกว่านี้ 3-4 เท่าตัว โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังหลอกให้ประชาชนไปฉีด “น้ำเปล่า” ที่ไม่ทั้งกันติด ไม่ทั้งกันตาย. #หยุดซื้อซิโนแวค

147 views ·

😂 Minds อ๊องจริง ดูจำนวนแจ้งเตือน มันเป็นบ้าไปแล้ว.

42 views ·