วิบากกรรม สลิ่ม กทม ยังไม่หมดง่ายๆหรอกนะ

8Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from XAiA #ยกเลิก112: #QUICK #ELK #UNI #mTSLA

ฟาร์มซิ่งช่วงตลาดแบร์ ก็พอได้อยู่ แต่อีพวกนี้ มึงต้องเฝ้าให้ดี ซื้อทิ้งๆไม่ได้ ต้องทำใจได้ว่าเงินที่ลงไป อาจกลายเป็น 0 ภายในไม่กี่ชั่วโมง เงินมันซิ่งเร็วมากทั้งขาขึ้นและขาลง

19 views ·

More from XAiA #ยกเลิก112: #QUICK #ELK #UNI #mTSLA

ฟาร์มซิ่งช่วงตลาดแบร์ ก็พอได้อยู่ แต่อีพวกนี้ มึงต้องเฝ้าให้ดี ซื้อทิ้งๆไม่ได้ ต้องทำใจได้ว่าเงินที่ลงไป อาจกลายเป็น 0 ภายในไม่กี่ชั่วโมง เงินมันซิ่งเร็วมากทั้งขาขึ้นและขาลง

19 views ·