แล้วทำไมมึงไม่สั่งไฟเซอร์ตั้งแต่แรกไปเลยวะยง?

6Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble