More from Moredrama

ทหอยตอแหล เห็นมีแต่ส่งเครื่องบินไปขนทหารหนี #โควิด19 กลับไทย หลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ช่วงแรก ที่เมืองอู่ฮั่น ล่าสุดก็ส่งไปรับผู้ช่วยทูตทหารที่อินเดีย เผ่นหนี #โควิดสายพันธุ์อินเดีย ไม่ได้ส่งไปรับประชาชนทั่วไป #ทหารมีไว้ทำไม #ประชุมสภา #ปฏิรูปกองทัพ

46 views ·

More from Moredrama

ทหอยตอแหล เห็นมีแต่ส่งเครื่องบินไปขนทหารหนี #โควิด19 กลับไทย หลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ช่วงแรก ที่เมืองอู่ฮั่น ล่าสุดก็ส่งไปรับผู้ช่วยทูตทหารที่อินเดีย เผ่นหนี #โควิดสายพันธุ์อินเดีย ไม่ได้ส่งไปรับประชาชนทั่วไป #ทหารมีไว้ทำไม #ประชุมสภา #ปฏิรูปกองทัพ

46 views ·