More from 👻ซายัง👻โดนแบน

Min Auang Lai ไปรัสเซียได้สองสามวันแล้ว กำลังไปดูโรงงานผลิตอาวุธรัสเซีย และวางแผนขอความร่วมมือจากรัสเสีย ให้ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาวุธ ถือว่ามองการไกลและฉลาดกว่า สาม ป มั้ยนะ แต่คงไม่ เรามีสถาบันนราดูรไว้เรียนรู้ การผลิตอาวุธชีวภาพแล้วเรียบร้อย แบบเนียนๆว่าเป็นสถานพยาบาลรักษา ผู้ป่วยโควิด

54 views ·

More from 👻ซายัง👻โดนแบน

Min Auang Lai ไปรัสเซียได้สองสามวันแล้ว กำลังไปดูโรงงานผลิตอาวุธรัสเซีย และวางแผนขอความร่วมมือจากรัสเสีย ให้ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาวุธ ถือว่ามองการไกลและฉลาดกว่า สาม ป มั้ยนะ แต่คงไม่ เรามีสถาบันนราดูรไว้เรียนรู้ การผลิตอาวุธชีวภาพแล้วเรียบร้อย แบบเนียนๆว่าเป็นสถานพยาบาลรักษา ผู้ป่วยโควิด

54 views ·