อัตราผู้ติดเชื้อ #โควิด19 รายวันของไทย อยู่อันดับ 15 ของโลก

The daily rate of #COVID19 cases in Thailand is the 15th in the world. ตารางแสดงจำนวน 20 อันดับแรกของประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรั​สโค​โร​นา​รายใหม่ต่อวันสูงสุดในโลก (ช่องสีเหลือง)​ ช่วง 24 ชั่วโมง​ที่ผ่านมา​ (ข้อมูล​จาก​ http://worldometers.info)

12Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble