เปิดห้องจิกคนในพรรคต่อด้วย ประเด็น ถถถ

thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🔥

เกลียดการปกปิดข้อมูลของรัฐบาลชุดนี้มาก ทั้งๆที่ซิโนแวคมันป้องกันติดโควิดแทบไม่ได้ แล้วยิ่งกับสายพันธุ์เดลต้าที่เข้ามา ก็ยังจะพยายามเคลมว่าซิโนแวคดีที่สุด ฉีดดีกว่าไม่ฉีด เอาผลข้างเคียง pfizer มาออกข่าวตลอด แล้วพ่อแม่ทาตไข่ก้อเชื่ออ่ะดิ ถ้าฉีดซิโนแวคเข็ม 2 ภูมิมันจะขึ้นรีบโทรหาทาตไข่ไล่ให้ไปฉีดวัคซีนยุนั่นล่ะ ซึ่งทาตไข่ก้ออยากรอ moderna ไง แล้วแม่งก้อไม่รุจะมาชาตินี้หรือชาติหน้า 😡
42 views ·

กูอยู่เชียงใหม่แต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย สรุปกูอยู่เชียงใหม่จริงมั้ย #เชียงใหม่

31 views ·

More from 🔥

เกลียดการปกปิดข้อมูลของรัฐบาลชุดนี้มาก ทั้งๆที่ซิโนแวคมันป้องกันติดโควิดแทบไม่ได้ แล้วยิ่งกับสายพันธุ์เดลต้าที่เข้ามา ก็ยังจะพยายามเคลมว่าซิโนแวคดีที่สุด ฉีดดีกว่าไม่ฉีด เอาผลข้างเคียง pfizer มาออกข่าวตลอด แล้วพ่อแม่ทาตไข่ก้อเชื่ออ่ะดิ ถ้าฉีดซิโนแวคเข็ม 2 ภูมิมันจะขึ้นรีบโทรหาทาตไข่ไล่ให้ไปฉีดวัคซีนยุนั่นล่ะ ซึ่งทาตไข่ก้ออยากรอ moderna ไง แล้วแม่งก้อไม่รุจะมาชาตินี้หรือชาติหน้า 😡
42 views ·

กูอยู่เชียงใหม่แต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย สรุปกูอยู่เชียงใหม่จริงมั้ย #เชียงใหม่

31 views ·