ดุมาก กลัวแล้ว 😹

14Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

ตี 1 #Fed แถลงการณ์หลายประเดน GDPคาดการณ์ปีหน้าอาจอยู่ในช่วง 3%-3.5% ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อและอาจ🚨🚨พูดถึงการจัดระเบียบตลาด Crypto 🚨ยังมีประเดนโควิดสายพันธุ์เดลต้า ที่เริ่มระบาดในสหรัฐฯระรอกใหม่ 🚨🚨🚨ความผันผวนอาจเกิดขึ้นได้กับทุกตลาด ***สายซิ่งเทรดกันอย่างระมัดระวังเน้อ

41 views ·
คงจะมีแต่พระเท่านั้นแหละ ที่ต้องการฉัน
42 views ·

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

ตี 1 #Fed แถลงการณ์หลายประเดน GDPคาดการณ์ปีหน้าอาจอยู่ในช่วง 3%-3.5% ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อและอาจ🚨🚨พูดถึงการจัดระเบียบตลาด Crypto 🚨ยังมีประเดนโควิดสายพันธุ์เดลต้า ที่เริ่มระบาดในสหรัฐฯระรอกใหม่ 🚨🚨🚨ความผันผวนอาจเกิดขึ้นได้กับทุกตลาด ***สายซิ่งเทรดกันอย่างระมัดระวังเน้อ

41 views ·
คงจะมีแต่พระเท่านั้นแหละ ที่ต้องการฉัน
42 views ·