จำไม่ลืมเลย https://www.minds.com/newsfeed/1254100027968008192
infoThis reminded content is unavailable. It may have been deleted or you do not have permission to view it.
3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

สภาพหลังจากเห็นพอร์ตวันนี้..

55 views ·
infoThis reminded content is unavailable. It may have been deleted or you do not have permission to view it.
44 views ·
มีคนเท่าหมอยมด ฉีดวัคซีนกันเป็นชาติ ยังไม่ได้ครึ่งประเทศ ประเทศอื่นเขามีเป็นร้อยล้านพันล้าน เขาฉีดให้ยันหมาแมวโน่นแล้ว ประเทศเฮงซวย …!
39 views ·

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

สภาพหลังจากเห็นพอร์ตวันนี้..

55 views ·
infoThis reminded content is unavailable. It may have been deleted or you do not have permission to view it.
44 views ·
มีคนเท่าหมอยมด ฉีดวัคซีนกันเป็นชาติ ยังไม่ได้ครึ่งประเทศ ประเทศอื่นเขามีเป็นร้อยล้านพันล้าน เขาฉีดให้ยันหมาแมวโน่นแล้ว ประเทศเฮงซวย …!
39 views ·