สภาพหลังจากเห็นพอร์ตวันนี้..

12Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

infoThis reminded content is unavailable. It may have been deleted or you do not have permission to view it.
44 views ·
มีคนเท่าหมอยมด ฉีดวัคซีนกันเป็นชาติ ยังไม่ได้ครึ่งประเทศ ประเทศอื่นเขามีเป็นร้อยล้านพันล้าน เขาฉีดให้ยันหมาแมวโน่นแล้ว ประเทศเฮงซวย …!
39 views ·

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

infoThis reminded content is unavailable. It may have been deleted or you do not have permission to view it.
44 views ·
มีคนเท่าหมอยมด ฉีดวัคซีนกันเป็นชาติ ยังไม่ได้ครึ่งประเทศ ประเทศอื่นเขามีเป็นร้อยล้านพันล้าน เขาฉีดให้ยันหมาแมวโน่นแล้ว ประเทศเฮงซวย …!
39 views ·