มีคนเท่าหมอยมด ฉีดวัคซีนกันเป็นชาติ ยังไม่ได้ครึ่งประเทศ ประเทศอื่นเขามีเป็นร้อยล้านพันล้าน เขาฉีดให้ยันหมาแมวโน่นแล้ว ประเทศเฮงซวย …!
5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 사랑해 (ifyy)

มึงไม่เปิดคอมเม้นก่อนอะ

"ก่อนจะเปิดประเทศ ท่านเปิดช่องแสดงความเห็นก่อนไหมครับ" - มิตรสหายท่านหนึ่ง

12 views ·

More from 사랑해 (ifyy)

มึงไม่เปิดคอมเม้นก่อนอะ

"ก่อนจะเปิดประเทศ ท่านเปิดช่องแสดงความเห็นก่อนไหมครับ" - มิตรสหายท่านหนึ่ง

12 views ·