จะผ่านไปแต่ละคืนได้ยังไง
5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

ถ้ารู้ดีกูรูขนาดนี้ทำไมไม่ Short BTC ไปเลยครับ น่ามคาน
39 views · Jun 22nd

เหลือแค่ 20 เตียง!!! นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุสถานการณ์ #โควิด19 ในกทม.มีผู้ป่วย 1 พันกว่าต่อวัน ติดต่อกันมา 2 เดือน เตียงรพ.ทีรองรับผู้ปวยหนัก หรือผู้ป่วยสีแดงได้ 20 เตียงเท่านั้น แจ้งปชช.ระบบหาเตียง 1668 ล่าช้าบ้าง

44 views · Jun 22nd

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

ถ้ารู้ดีกูรูขนาดนี้ทำไมไม่ Short BTC ไปเลยครับ น่ามคาน
39 views · Jun 22nd

เหลือแค่ 20 เตียง!!! นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุสถานการณ์ #โควิด19 ในกทม.มีผู้ป่วย 1 พันกว่าต่อวัน ติดต่อกันมา 2 เดือน เตียงรพ.ทีรองรับผู้ปวยหนัก หรือผู้ป่วยสีแดงได้ 20 เตียงเท่านั้น แจ้งปชช.ระบบหาเตียง 1668 ล่าช้าบ้าง

44 views · Jun 22nd