ปัจจุบัน ฝ่ายกฏหมายระดับสูงของโตโยต้าไทยแลนด์หลายคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการติดสินบนผ่านการบริจาคนี้ได้ลาออกจากบริษัทไปหมดแล้ว ส่วนผู้พิพากษาสามคนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกฏหมายยังคงให้การปฏิเสธ ทั้งนี้คดีนี้ถึงอุทธรณ์โดยศาลไทยตัดสินให้โตโยต้าไทยแลนด์ผิดจริง แต่โตโยต้าอาจยังมีความพยายามจะสู้ในชั้นฎีกาต่อไป ส่วนสื่อเงินหนักได้ออกทีวีผ่านกสทช ยังคงเสนอข่าวลุงพลอย่างต่อเนื่อง หาได้แคร์ข่าวแบบนี้แต่อย่างใดไม่ (เหตุผลสำคัญอาจรู้ว่าแพ้เงินโตโยต้าไทยแลนด์และแพ้อำนาจวงการผู้พิพากษาไทยนั่นเอง)

9Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ggee

กฏหมายป้องกันการทุจริตต่อบรรษัทข้ามชาติ เป็นอีกรูปแบบของการกีดกันการค้าที่ประเทศที่ไม่มีวันรวยเพราะคอรัปชั่นอย่างไทยไม่ชอบ จึงแสดงออกชัดเจนด้วยการหันไปสนับสนุนการค้ากับจีน กรณีล่าสุดที่สร้างความขวัญผวาให้ประยุทธ์คือเคสโตโยต้าไทยติดสินบนบริษัทกฏหมายที่รันโดยเหล่าผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีเลี่ยงภาษีนำเข้ารถยนต์โตโยต้าที่ประกอบในต่างประเทศรุ่นพรีอุส

14 views ·
#สาธารณรัฐไทย รัฐบาลทหารพม่าเปิดให้เอกชนไทยที่ได้รับการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าไปลงทุนสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขายในประเทศไทย(ส่งลงภาคใต้ของไทย) รวมทั้งได้สิทธิ์การสัมปทานก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้าที่นครศรีธรรมราช โดยเป็นการลงทุนร่วมกับจีน นอกจากนี้แล้วจีนยังได้สิทธิ์ในการสร้างถนนเชื่อมระหว่างมณฑลยูนนานของจีนเข้าสู่พม่าลงสู่อ่าวเบงกอล โดยนักลงทุนจีนและไทยจะกลายเป็นผู้ลงทุน ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติรายใหญ่ของประเทศพม่า ส่วนรัสเซียได้สิทธิ์สัมปทานแร่เหล็กทางตอนเหนือของพม่า โดยทั้ง 3 ชาติได้รับสิทธิ์ถือหุ้นทุกอย่างที่ลงทุน 90% ส่วนทุนพม่า(ซึ่งก็คือนายพลกองทัพพม่า)ถือหุ้น10% ทั้งจีนรัสเซียไทยเป็นประเทศหลักที่ให้การสนับสนุนกองทัพพม่าทางด้านอาวุธและเวชภัณฑ์ยา นับจากนี้ไปชีวิตของชาวพม่าจะอยู่ใต้อุ้งตีนจีนรัสเซียและนายทุนไทยอีกนาน
74 views ·

More from ggee

กฏหมายป้องกันการทุจริตต่อบรรษัทข้ามชาติ เป็นอีกรูปแบบของการกีดกันการค้าที่ประเทศที่ไม่มีวันรวยเพราะคอรัปชั่นอย่างไทยไม่ชอบ จึงแสดงออกชัดเจนด้วยการหันไปสนับสนุนการค้ากับจีน กรณีล่าสุดที่สร้างความขวัญผวาให้ประยุทธ์คือเคสโตโยต้าไทยติดสินบนบริษัทกฏหมายที่รันโดยเหล่าผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีเลี่ยงภาษีนำเข้ารถยนต์โตโยต้าที่ประกอบในต่างประเทศรุ่นพรีอุส

14 views ·
#สาธารณรัฐไทย รัฐบาลทหารพม่าเปิดให้เอกชนไทยที่ได้รับการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าไปลงทุนสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขายในประเทศไทย(ส่งลงภาคใต้ของไทย) รวมทั้งได้สิทธิ์การสัมปทานก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้าที่นครศรีธรรมราช โดยเป็นการลงทุนร่วมกับจีน นอกจากนี้แล้วจีนยังได้สิทธิ์ในการสร้างถนนเชื่อมระหว่างมณฑลยูนนานของจีนเข้าสู่พม่าลงสู่อ่าวเบงกอล โดยนักลงทุนจีนและไทยจะกลายเป็นผู้ลงทุน ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติรายใหญ่ของประเทศพม่า ส่วนรัสเซียได้สิทธิ์สัมปทานแร่เหล็กทางตอนเหนือของพม่า โดยทั้ง 3 ชาติได้รับสิทธิ์ถือหุ้นทุกอย่างที่ลงทุน 90% ส่วนทุนพม่า(ซึ่งก็คือนายพลกองทัพพม่า)ถือหุ้น10% ทั้งจีนรัสเซียไทยเป็นประเทศหลักที่ให้การสนับสนุนกองทัพพม่าทางด้านอาวุธและเวชภัณฑ์ยา นับจากนี้ไปชีวิตของชาวพม่าจะอยู่ใต้อุ้งตีนจีนรัสเซียและนายทุนไทยอีกนาน
74 views ·