ถ้าอะไรที่เราไม่ชอบจถไม่ถวายให้พระ เดี๋ยวไม่ได้บุญ พระจะมาเลือกไม่ได้ เดี๋ยวบาป

ต้องมีชานมของแม่แมวแน่ๆ​ @jaomaeodam

2Upvotes
close
Speak freely and earn crypto.