สาระไม่มี หน้าตาดีไปวันๆ
7Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from พี่หมา

บอกกุหน่อย หูฟังกุมังอร่อยตรงหนัยย

96 views · Jun 22nd
repeat
46 views
Sandbox ในมุมของ IT คือ การสร้างระบบขึ้นมา เพื่อทดสอบการทำงานเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่ผิดพลาดก่อนจะใช้งานจริง . Sandbox ในมุมของ ร้าบาน คือ ถาดทรายแมว ทึ่มีแต่ “ขี้” ให้พวกมันขยำและป้ายใส่ประชาชน . #ควย #คอยวัคซีนอยู่ นะ #อส
46 views · Jun 22nd
infoThis reminded content is unavailable. It may have been deleted or you do not have permission to view it.
27 views · Jun 22nd

More from พี่หมา

บอกกุหน่อย หูฟังกุมังอร่อยตรงหนัยย

96 views · Jun 22nd
repeat
46 views
Sandbox ในมุมของ IT คือ การสร้างระบบขึ้นมา เพื่อทดสอบการทำงานเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่ผิดพลาดก่อนจะใช้งานจริง . Sandbox ในมุมของ ร้าบาน คือ ถาดทรายแมว ทึ่มีแต่ “ขี้” ให้พวกมันขยำและป้ายใส่ประชาชน . #ควย #คอยวัคซีนอยู่ นะ #อส
46 views · Jun 22nd
infoThis reminded content is unavailable. It may have been deleted or you do not have permission to view it.
27 views · Jun 22nd