835. ยี่สิบสอง มิถุนา ทรงบังเกิด ขอเราเทอด สมศักดิ์เจียม ครบ๖๓ ทรงเบิกเนตร ชาวไทย ครึ่งเขตคาม ให้รู้ความ แจ่มชัด กสัตว์ไทย ทรงปรีชา บากบั่น ไม่สิ้นสุด ทรงไม่หยุด แม้ต้องอยู่ ดินแดนใหม่ ทรงสานต่อ คณะราษฎร์ ของชาวไทย จนกว่าจะได้ ประชาธิปไทย เต็มใบเทอญ ด้วยเหล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฑีฆายุกา โหตุ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ℚ𝕦𝕖𝕖𝕟𝕕𝕠𝕞𝕠𝕗𝕤𝕡𝕖𝕖𝕔𝕙

832. เก็บพลุไว้จุดงานศพครอบครัวมึงเถอะนะคะ #ดิวอริศรา นี่ขนาดใช้สมองและไตร่ตรองมาประมาณนึงแล้ว
76 views · Jun 16th

More from ℚ𝕦𝕖𝕖𝕟𝕕𝕠𝕞𝕠𝕗𝕤𝕡𝕖𝕖𝕔𝕙

832. เก็บพลุไว้จุดงานศพครอบครัวมึงเถอะนะคะ #ดิวอริศรา นี่ขนาดใช้สมองและไตร่ตรองมาประมาณนึงแล้ว
76 views · Jun 16th