พอเพียงตรงนี้ไง... ตรงไม่ใช้เงินตัวเอง แต่ใช้ภาษีประชาชนแทน 😗
เจอคอนเทนต์ในกลุ่มสลิ่มว่าทำไมลิซ่าไม่พอเพียงตามรอยพ่อ 55555555555 ไลก้าบนคอสมัยหนุ่มๆตัวเท่าไหร่เอ่ย เลนส์แต่ละตัวมีแต่fต่ำๆราคาโคตรแพง พอเพียงมากมั้ง 🙄 (เคยไปเห็นภาพเขาที่หอศิลป์)
6Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Black_memories

More from Black_memories