เล่น #ฟาร์มซิ่ง ไม่มีดอยนะครับ ขาดทุนกันเห็นๆ Cut Loss สิครับ ไม่ Cut นี้อาจหายหมดพอร์ตได้ง่ายๆเลยนะครับ

ฟาร์มซิ่ง ขึ้นเร็ว ลงเร็ว ถ้า Cut Loss ไม่เป็นก็อย่าเล่นฟาร์มซิ่ง #YELD #MATIC

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from XAiA #ยกเลิก112: #QUICK #ELK #UNI #mTSLA

คนมันเคยซิ่ง มันก็ต้องซิ่ง #เสียสันดาน https://polygon.beefy.finance/vault/polyyeld-quick-wmatic-yeld ฟาร์มระดับ Trillion APY 555 หลักการลงทุนให้เข้าตอน Sideway อย่าเข้าตอนกำลังขึ้นแรงๆ หรือ ร่วงแรงๆ *** การลงทุนในฟาร์มซิ่งมีความโคตรเสี่ยง *** #YELD #MATIC

47 views ·

เป็นผีมันลำบาก จะหลอกให้คนกลัว แต่ตัวเองก็กลัวโป๊ด้วยนะ การจัดการแรงโน้มถ่วงขั้นสูงระดับนี้ ไม่ว่าจะใช้ทฤฏีของ นิวตั้น หรือ ไอสไตน์ ก็ไม่สามารถใช้ได้ มันต้อง Advance Hybrid มากขนาดไหน ความรู้ของผีตนนี้จะต้องมีมากยิ่งกว่า ไอสไตน์ อีกนะ ถึงจะทำได้ขนาดนี้

41 views ·

More from XAiA #ยกเลิก112: #QUICK #ELK #UNI #mTSLA

คนมันเคยซิ่ง มันก็ต้องซิ่ง #เสียสันดาน https://polygon.beefy.finance/vault/polyyeld-quick-wmatic-yeld ฟาร์มระดับ Trillion APY 555 หลักการลงทุนให้เข้าตอน Sideway อย่าเข้าตอนกำลังขึ้นแรงๆ หรือ ร่วงแรงๆ *** การลงทุนในฟาร์มซิ่งมีความโคตรเสี่ยง *** #YELD #MATIC

47 views ·

เป็นผีมันลำบาก จะหลอกให้คนกลัว แต่ตัวเองก็กลัวโป๊ด้วยนะ การจัดการแรงโน้มถ่วงขั้นสูงระดับนี้ ไม่ว่าจะใช้ทฤฏีของ นิวตั้น หรือ ไอสไตน์ ก็ไม่สามารถใช้ได้ มันต้อง Advance Hybrid มากขนาดไหน ความรู้ของผีตนนี้จะต้องมีมากยิ่งกว่า ไอสไตน์ อีกนะ ถึงจะทำได้ขนาดนี้

41 views ·